DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES de boissons chaudes

Necata Kikki Ry
Necta Astro
Necta Canto
Necta Kikko Max
Necta Venezia

DISTRIBUTEURS de boissons fraiches, confiseries et snacks

Necta Rondo
Necta Sfera
Mélodia
Mini Snakky